Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

Invitasjon til seminar

Invitasjon til seminar

Invitasjon til seminar

  • 03.01.2010
  • Lena Larsen

Hvordan leve som god muslim i spennet mellom ideal og virkelighet? Hvordan møte dagliglivets utfordringer? Hva kan islamsk rettstenkningstradisjon selv tilby oss for å løse disse utfordringene? Du inviteres herved til seminar om sharia i dagliglivet, sett i lys av fatwainstitusjonen.Tid: 26.

Hvordan leve som god muslim i spennet mellom ideal og virkelighet? Hvordan møte dagliglivets utfordringer? Hva kan islamsk rettstenkningstradisjon selv tilby oss for å løse disse utfordringene? Du inviteres herved til seminar om sharia i dagliglivet, sett i lys av fatwainstitusjonen.
Tid: 26. mai 2007 kl.12.00-17.45.
Sted: Det Islamske Forbundet, Calmeyers gt. 8, 2.etg. (NB. Seminaret foregår på engelsk.)
Dr. Mohamed Almansoori, medlem av Det europeiske rådet for fatwa og forskning, vil forelese.

Tittel: Ideal and Practice:A Seminar about Sharia in our Everyday Lives

Påmelding: sendes til: marit_johnsrud@yahoo.com
Avgift: kr. 100,- (inkluderer middag) betales til konto nr. 05400758168, merket ”shariaseminar”, innen torsdag 24. mai.

Hvis du får problemer med betaling innen fristen, kontakt samme e-postadresse.
Program:

Ideal and Practice
A Seminar about
Sharia in our Everyday Lives


Lecturer: Mohamed Almansoori*

Saturday, May 26, 12.00 – 18.00
Det Islamske Forbundet (Rabita), Calmeyers gt. 8, 2. etg.

Session 1
12.00 – 13.30 The Theory of Islamic Norms and the Role of the Fatwa Institution.

13.30 – 14.15 Salat al-dhur and break.


Session 2
14.15 – 15.45 Approaching a Mufti: The Fatwa Institution from a User’s Perspective.

15.45 – 16.45 Dinner.


Session 3
16.45 – 17.45 Ethics of Citizenship


17.45 Salat al-asr.

*Mohamed al-Mansoori obtained his PhD in the field of Women’s Political Rights in 2002. He is the President of the UAE Jurists’ Association, and a member of a number of international legal and human rights bodies, including the European Council for Fatwa and Research.