Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.
Boklansering

Boklansering

  • 03.01.2010
  • Lena Larsen

”Den muslimske ekteskapsguiden” foreligger endelig på norsk. Den Islamske Informasjonsforeningen inviterer herved til lansering av boken.

”Den muslimske ekteskapsguiden” foreligger endelig på norsk. Den Islamske Informasjonsforeningen inviterer herved til lansering av boken.
Tid: Torsdag 21. desember etter isha-bønnen (kl. 17.30).
Sted: Biblioteket i Det Islamske Forbundet (Rabita), 1.etg, Calmeyers gate. 8, 0183 Oslo. Inngang gjennom hovedinngangen.
Boken vil bli solgt til med rabatt under arrangementet.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Den Islamske Informasjonsforeningen vil også benytte anledningen til å takke for alle gaver som har gjort denne utgivelsen mulig. Måtte Allah belønne dere i dette liv og i det neste liv.