Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Konferanse for de unge

Konferanse for de unge

Konferanse for de unge

 • 03.01.2010
 • Zakaria Belfkih

Det Islamske Forbundet i Norge har gleden av å invitere alle unge til første konferanse av sitt slag, med tema "Unge Muslimer i Norge – Utfordringer og Muligheter.Dato: 14 - 16 april (starter fredag kl.

Det Islamske Forbundet i Norge har gleden av å invitere alle unge til første konferanse av sitt slag, med tema "Unge Muslimer i Norge – Utfordringer og Muligheter.
Dato: 14 - 16 april (starter fredag kl. 16:00)
Sted: Calmeyers gate 8, 0183 Oslo (Rabita). Velg "Les mer" og les programmet for konferansen.
Unge Muslimer i Norge støter stadig vekk på nye hindringer, særlig i forbindelse med deres forhold til religionen Islam og dens rolle som en identitet skapende funksjon. Islam, som et livssyn og levemåte, burde, i denne sammenhengen, være et meget viktig hjelpemiddel i søken etter å mestre en flerkulturell tilværelse. Fokuset, i løpet av konferansen, har vi valgt å sette på de unge, særlig i måten de oppfatter seg selv i forhold til muslimske miljøer, venner, foreldre, og ikke minst det norske samfunnet som sådan.

Som et ledd i prosessen har Det Islamske Forbundet invitert et mangfold av pionerer innenfor disse områdene.

Kontakt:
Nora Bourass – 45241715
Imen Hasnaoui – 93845518

Adresse:
Calmeyersgate 8
0184 Oslo

Vel Møtt!
Program

Fredag, 14.04.06
 • 13:45 - 15:00 Påmelding og registrering
 • 15:00 - 16:00 Fredagsbønn.
 • 16:00 - 16:15 Åpning av konferansen med Koranresitasjon.
 • 16:15 - 17:00 Foredarg: Profeten Muhammad (saaw) av dr. Mohamed Jaber Al-yamani
 • 17:15 - 17:30 Asr-bønn.
 • 17:30 - 18:15 Workshop: Tilegnelse av selvtillitt. (dr. Mohamed Jaber Al-yamani)
 • 18:15 - 19:00 Fremvisning av Worksop-resultatene.
 • 19:00 - 19:15 Pause.
 • 19:15 - 20:15 Foredrag og diskusjon: Hvordan opplever ungdommer muslimske kultursentrene?
 • 21:00 ==> Kveldsmat og aktiviteter.

Lørdag 15:04.06
 • 11:00 - 12:00 Foredrag og diskusjon: islam og ungdommer; tilgivelse og omvendelse (tawbah)
 • 12:00 - 12:15 Pause
 • 12:15 - 13:00 Workshop: Å praktisere islam hos ungdommer. (Taha Hashi)
 • 13:00 - 13:45 Fremvisning av Workshop-resultatene.
 • 13:45 - 15:00 Dhuhr-bønn og lunsj
 • 15:00 - 16:00 Panelldebatt med flere gjester.
 • 16:00 - 17:00 Foredrag og diskusjon: Ungdommer og utfordringene ved utdanning. (Arshad Jamil)
 • 17:15 - 17:30 Asr-bønn.
 • 17:30 - 18:15 Workshop: Hvordan bør ungdommer utnytte tiden? (Abdelrahman Al Helbawi)
 • 18:15 - 19:00 Fremvisning av Workshop-resultatene.
 • 19:00 - 19:15 Pause
 • 19:15 - 19:45 Workshop: Hva kan muslimske ungdom bidra med til sitt samfunn? (Gadafi Zaman)
 • 19:45 - 20:15 Fremvisning av Workshop-resultatene.
 • 21:00 ==> Kveldsmat og aktiviteter.

Søndag 16.04.06
 • 11:00 - 12:00 Ungdommerog framtiden
 • 12:00 - 12:15 Pause
 • 12:15 - 13:00 Workshop: Konfliktløsning mellom en undom og sin familie (dr. Ayman Ali)
 • 13:00 - 13:45 Fremvisning av Workshop-resultatene.
 • 13:45 - 15:00 Dhuhr-bønn og lunsj
 • 15:00 - 16:00 Ungdommer mellom muslimske foreldre og det norske samfunnet; hvem er jeg?. Lena Larsen.
 • 16:00 - 16:15 Pause
 • 16:15 - 17:00 Utstilling.
 • 17:15 - 17:30 Avslutning