Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Hajj-reisende er på vei til Mekka

Hajj-reisende er på vei til Mekka

Hajj-reisende er på vei til Mekka

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

Ca 500 menn og kvinner er nå på vei til Mekka. De er fulle av håp om å utføre en akseptert hajj og om å besøke de hellige stedene i Mekka og i Medina.

Ca 500 menn og kvinner er nå på vei til Mekka. De er fulle av håp om å utføre en akseptert hajj og om å besøke de hellige stedene i Mekka og i Medina. Islam.no har møtt Ahmad Bukra (nummer 2 fra venstre på bildet), en av grunnleggerne for kontoret for Hajj og umrah og stilt ham noen spørsmål:
Kan du si litt om kontoret for hajj og umrah?
Kontoret startet som et samarbeid mellom Det Islamske Forbundet og Islamic World Mission for fire år siden. Målet var å tilby hajj-reisende best mulig service og veilede dem når det gjelder utførelsen av hajj-ritualene. Senere sluttet Islamic Cultural Centre Norway og Madni Masjid seg til.

Kontoret er blitt enda viktigere etter at Saudi Arabia vedtok en lov som plikter hajj-reisende til å søke visum gjennom godkjente kontorer. I Norge finnes det kun oss og to andre kontorer som er godkjent for hajj og umrah. Når det gjelder antall plasser har vårt kontor en kvote på 225 plasser, mens de andre to har ca 170 plasser til sammen.

Det er viktig å bemerke at kontoret ikke har mål om å tjene penger. Kontoret forhandler med forskjellige instanser for best mulig pris for hajj-reisende.

Hvor mange reiser på hajj fra Norge i år?
I følge kvoten vi har fått tildelt fra Saudi Arabia er det ca. 410 plasser som reiser direkte fra Norge. Vi regner med at det finnes en del som reiser via andre land som Sverige og Danmark. Vi tror derfor at antall hajj-reisende i år er ca. 500 personer. Kjønnsfordeling er ca. 60% menn og 40% kvinner. De aller fleste er mellom 30 og 50 år gamle.

Hvordan ser deres reiseplanen i år?
Reiseplanen ser nesten slik ut:
01.01.2006 kl. 17:25 letter flyet fra Gardermoen mot Jeddah. (direkte flygning)
Fra Jeddah tar vi busser til Mekka.
I Mekka kommer vi til å bo i et 3-stjerners hotell som heter Rani-Hotell i et område kalt ”Sheb Amer” ikke langt fra al-Haram al-Mekki (moskeen der Ka'ba ligger).

Gruppe 1 reiser til Medina 17.01.2006, mens gruppe 2 reiser 21.01.2006.
I Medina bor vi i et 5-stjernes hotell som heter ”Della Medina” ved siden av ”al-Haram al- Medini” (profetens moské)

Tilbakereisen:
26.01.2006 flyr vi fra Medina til Oslo (direkte flygning) og ankommer Oslo ca. 13:00. (vær klar over at forsinkelser oppstå. Det skal litt av et apparat til for å betjene flere millioner personer)

Det er en stor lettelse å kunne fly med selve Saudian Airlines denne gangen. Dette er første gang i historien dette flyselskapet frakter hajj-reisende fra Norge. Å reise med dette selskapet til hajj sparer oss for mye tid og krefter.
Hvordan har samarbeidet med den Saudiarabiske ambassaden vært?
Jeg synes at vi har fått veldig god behandling og god service i ambassaden. De har faktisk arbeidet hardt, også i helgen for å gjøre passene våre ferdige til rett tid. Vi retter derfor en stor takk til den Saudiarabiske ambassaden i Stockholm.

Hvordan opplever du å ha ansvaret for kontoret for hajj og umrah?
Det er et stort ansvar, og mange ting skal klaffe. Vi pleier å samle oss etter hver reise og vurdere virksomheten vår, slik at vi stradig kan bli bedre. Dette kommer neste års hajj-reisende til gode.

Husk at vi, og alle andre som jobber med oss, gjør dette på firivllig basis. Vårt eneste mål er å hjelpe hajj-reisende med både å gi dem et godt reiseopplegg med informasjon og veiledning der de trenger det. Forventningene er store og vi er bare mennesker, vi kan gjøre feil. Så vi håper at alle som reiser med oss gjør dua for oss, tilgir oss våre feil og hjelper oss med råd og ideer.

Jeg vil gjerne rette en stor takk til Abdelmoniem Alamin som er en norsk muslim, og som bor i Mekka. Han har hjulpet oss så mye med det praktiske. Måtte Allah swt gi ham den beste belønning, amin.

Et ord til oss som sitter her i Norge?
Ikke glem oss fra deres dua (bønner) og vi skal ikke glemme dere fra våre dua.
Islam.no ønsker alle hajj-reisende en god og akseptert hajj. Vi håper at de kommer tilbake med tilgitte synder og god helse og med masse krefter for å jobbe for samfunnets beste, amin.
Bildet viser en del av arafah-sletta.