Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Undervisning i islam på norsk starter igjen

Undervisning i islam på norsk starter igjen

Nå er vi endelig i gang igjen! Høstens program består av to kurs: ett innføringskurs og ett videregående kurs i islam.Første gang for begynnerkurset: søndag 11.

Nå er vi endelig i gang igjen! Høstens program består av to kurs: ett innføringskurs og ett videregående kurs i islam.
Første gang for begynnerkurset: søndag 11.09.05 kl. 16 – 18
Første gang for videregående: lørdag 10.09.05 kl. 16 – 18
Sted: Det Islamske Forbundet, Calmeyers gate 8, Oslo
Nå er vi endelig i gang igjen! Høstens program består av to kurs: ett innføringskurs i islam og ett videregående. Det er imidlertid ikke noe krav å ha deltatt på begynnerkurset for å kunne delta på det videregående. Innføringskurset vil gå annenhver søndag fra 16.00 – 18.00, mens videregående vil gå annenhver lørdag fra 16.00 – 18.00. Første gang for begynnerkurset er søndag 11.september, mens videregående kurs starter lørdag 10. september. Alle forelesningene foregår i 2. etg. i Det Islamske Forbundet i Calmeyersgt. 8.

Innføringskurs i islam vil omfatte grunnleggende temaer i islamsk lære, så som de fem søyler, trosartiklene og elementær praksis. Ansvarlig er Momina Nilsen.

Kursdagene vil være:
11. september, 25. september, 9. oktober, 23. oktober, 13. november, 27. november, 11. desember.

Detaljert program vil bli lagt ut senere.


Videregående kurs vil omfatte:
  • Ulike utfordringer for ikke-arabere i tilnærming til Koranen. Nora Eggen foreleser.
  • Innføring i Usul al-fiqh, den islamske rettstenkningens røtter. Imamen i Det Islamske Forbundet, Kamal Amara vil være ansvarlig for undervisningen.
  • Islam i Europa. Lena Larsen vil forelese over ulike temaer knyttet til Islam og muslimer i Europa.
  • Lesing av hadith i fellesskap.
Program
10. september
Ulike utfordringer for ikke-arabere i tilnærming til Koranen.
Nora Eggen.

24. september:
Usul al fiqh:
Islam i Europa: Innvandringshistorie, demografi
Vi leser hadith:

8. oktober:
Usul al-fiqh:
Islam i Europa: Pakistanske islamske bevegelser i Europa
Vi leser hadith:
Vi bryter fasten sammen

22. oktober:
Usul al-fiqh
Islam i Europa: Tyrkiske islamske grupper i Europa
Vi leser hadith
Vi bryter fasten sammen

12. november:
Usul al-fiqh:
Islam i Europa: Islamske grupper i Frankrike
Vi leser hadith:

26. november:
Usul al-fiqh:
Vi leser hadith

10. desember:
Usul al-fiqh:
Islam i Europa: Konvertittene
Vi leser hadith

Mer opplysninger om innhold i programmet kommer!