Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid

Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid

Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid Islam.no oppfordrer alle på det sterkeste til å bruke denne retten.

Bruk stemmeretten - påvirk din fremtid
Islam.no oppfordrer alle på det sterkeste til å bruke denne retten.
Stem på det partiet du mener vil tjene landet best.

Her er noen råd når du stemmer:
  1. Du kan gjerne fjerne enkelte kandidater fra en liste. Du er med andre ord ikke forpliktet til å velge alle navn på en liste. Hvis du stemmer på et gitt parti, kan du fjerne enkeltpersoner som du ikke har tro på og som du mener ikke kommer til å gjøre noen god jobb.

  2. Du kan forhåndstemme. Dersom du er veldig opptatt på valgdagen, kan du gjerne stemme på forhånd.

  3. Er du usikker på hvem du skal stemme på, diskuter dette med noen du stoler på. Ikke la stemmen din gå tapt bare fordi du er usikker.
[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]