Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Demonstrér for fred 3. september!

Demonstrér for fred 3. september!

Demonstrér for fred 3. september!

  • 03.01.2010
  • Ingrid Fiskaa

Sted: Youngstorget kl. 14.

Sted: Youngstorget kl. 14.00. (lørdag 03.09.2005)
Demonstrér sammen med Fredsinitiativet 3. september for å gi alle norske partier en klar beskjed: Vi vil ha en ny utenrikspolitisk kurs etter 12. september! Vi vil ikke at Norge deltar i kriger og okkupasjoner i strid med folkeretten. Vi vil ha en selvstendig norsk utenrikspolitikk – for fred og global rettferdighet.
For mer opplysninger les her.

[ Korrektur av MIXX Ord & Design ]