Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Underskrifts- kampanje: muslimer mot vold

Underskrifts- kampanje: muslimer mot vold

Det bør snart anses som et selvfølge at muslimer i Norge tar avstand fra all form for vold og terror i religionens navn. Gjennom denne underskriftskampanjen ønsker vi å vise dem som fortsatt er i tvil at muslimer er mot volds- og kriminalitetshandlinger.

Det bør snart anses som et selvfølge at muslimer i Norge tar avstand fra all form for vold og terror i religionens navn.

Gjennom denne underskriftskampanjen ønsker vi å vise dem som fortsatt er i tvil at muslimer er mot volds- og kriminalitetshandlinger. Registrer deg her online:

Fornavn
Etternavn
e-mail
Telefon
Sted

De som ikke har mulighet til å reigstrere seg her online kan bruke en av disse metodene:
  • Laste ned Word-dokument fra IRNs nettsted, samle så mange underskrifter som mulig og så sende dokumentet tilbake til IRN på faks: 850 22 050.

  • Sende epost til adressen: motvold@irn.no
Les mer om denne kampanjen i IRNs sider her.

Hjelp!
Islamsk Råd Norge ber alle moskeer og islamske organisasjoner i Norge om å støtte denne kamapnjen ved å spre informasjon og hjelpe til med å samle underskrifter fra dem som ønsker å skive under.