Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

MSS med nytt blad

MSS med nytt blad

MSS med nytt blad

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

SALAM er en fornyelse av MSS-bladet "Tankevekkende". Bladet koster 19 kr og kan kjøpes på mss sine arrangementer eller i Mosalla på Blindern.

SALAM er en fornyelse av MSS-bladet "Tankevekkende". Bladet koster 19 kr og kan kjøpes på mss sine arrangementer eller i Mosalla på Blindern. Bladet kan også bestilles ved å sende mail til Salam, da koster det 33 kr inkludert porto. Les mer om bladet i MSSs hjemmeside.