Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

Rentefri islamsk bank, lørdag den 21. feb 2004

Rentefri islamsk bank, lørdag den 21. feb 2004

Rentefri islamsk bank Foredragsholder: Edward Akhras fra Sverige. Han har studert islamskøkonomi i England og har fått jobb i en islamsk bank i Dubai.

Rentefri islamsk bank Foredragsholder: Edward Akhras fra Sverige. Han har studert islamsk
økonomi i England og har fått jobb i en islamsk bank i Dubai.
Dato: Lørdag den 21. feb 2004
Tid : 1400-1700
Sted: Universitetet Blindern, Helga Engs Hus, Aud. 1
Programmet for dagen er følgende:

1400-1410: Tilawa
1410-1415: MSS og IRN
1415-1500: Foredrag del I
1500-1530: Pause og mulighet for Salat-ul-Asr
1530-1615: Foredrag del II
1615-1645: Spørsmål og diskusjon
1645-1650: Avslutning

Alle er hjertelig velkomne!

Andre aktiviteter i MSS i vår 2004:
  1. Akedag for søsterene: dere får snart info om det.

  2. 03.03.04: Filmvisning, ISLAM, EMPIRE OF FAITH.

  3. 23.03.34: Studiesirkel, Tawhid (enheten til Allah), Shirk (flerguderi) og Bid'a

  4. 25.04.04: Seminar, ISLAM 2004: Hoved tema er KORANEN.

  5. 05.05.04: Studiesirkel, Isa (Jesus), fred være med ham, i Islam
Det blir også arrangert Da'awa kurs i sommerferie. Mer info kommer senere.

Wassalam
MSS

MSS: http://foreninger.uio.no/mss
IRN: http://www.irn.no