Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Faglig forum 19.02.2004

Faglig forum 19.02.2004

Faglig forum 19.02.2004

  • 03.01.2010
  • Lena Larsen

Krisesentre for kvinner peker på en del av virkeligheten vi ugjerne ønsker å forholde oss til. Enten fordi temaet er ubehagelig, peker på noe i vår egen hverdag, eller fordi muslimske kvinner som kommer dit blir ”avislamiserte”.

Krisesentre for kvinner peker på en del av virkeligheten vi ugjerne ønsker å forholde oss til. Enten fordi temaet er ubehagelig, peker på noe i vår egen hverdag, eller fordi muslimske kvinner som kommer dit blir ”avislamiserte”. Meninger og myter er mange, og nettopp derfor ønsker vi å rette oppmerksomheten mot krisesentrene – basert på fakta om deres virksomhet.

Om Faglig Forum
Faglig forum er etablert for å dekke behovet for et samtale- og diskusjonsforum der ulike aspekter ved muslimenes virkelighet blir belyst ut fra en faglig innfallsvinkel. Hvilke utfordringer opplever muslimene, og hvordan kan de løses?

Faglig forum vil ta opp temaer som er relevante for alle muslimer - på tvers av moskegrensene.

Faglig forum er ment å være et pustehull fra medias oppslag om muslimene, og en mulighet til å få påfyll i forhold til der en selv står.

Faglig forum er ikke isteden for, men i tillegg til ”vanlige” islamske aktiviteter.

På hvert møte vil det holdes en innledning eller et lite foredrag av en invitert gjest. Det åpnes deretter for spørsmål og samtale.

Faglig forum er et åpent forum, alle er velkomne. Ta gjerne med deg en person som du tror kan ha glede av å komme.

Faglig forum er også åpent for ikke-muslimer.

Vi vil gjerne ha tilbakemelding, forslag til temaer og adresser vi kan sende invitasjoner til. Kontakt oss gjerne på fagligforum@islam.no

Det blir enkel servering

Av hensyn til foredragsholderne og andre deltakere ber vi om at barn ikke tas med.

Velkommen!
Invitasjon til møte i Faglig forum
Tid: Torsdag 19. februar 2004, kl. 18.00
Sted: Det Islamske Forbundet, Møllergt. 38
Tone Skjelbostad, Oslo krisesenter
Aisha Mussa-Gaas, Systerjouren Soumaya, Stockholm.

Holder foredrag og innleder til samtale over temaet
Er krisesentre farlige?
Hva driver de egentlig med?