Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Demonstrasjon 27. september

Demonstrasjon 27. september

Demonstrasjon 27. september

  • 03.01.2010
  • Basim Ghozlan

MARKERING AV ÅRS-DAGEN FOR INTIFADAEN3 år med intifada: Fred i Palestina? Avslutt okkupasjonen! Stopp Israels krigsforbrytelser! La flyktningene vende tilbake! Tilslutning kan gjøres på fup@palestina.no , bidrag til konto:9001.

MARKERING AV ÅRS-DAGEN FOR INTIFADAEN
3 år med intifada: Fred i Palestina? Avslutt okkupasjonen! Stopp Israels krigsforbrytelser! La flyktningene vende tilbake!
Tilslutning kan gjøres på fup@palestina.no , bidrag til konto:9001.08.17454.
For mer informasjon ring Ingrid Baltzersen på 98876578.

Mobilisering
Plakater og løpesedler er klare og kan hentes på Palestinakontoret Storgata 22 og Palestinabutikken i Pilestredet. Vi trenger folk til stands og utdelinger, meld deg på til 98876578 eller mail!

Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen,
Palestinagruppene og Palestinsk Forening har tatt
initiativ til markeringer i forbindelse med 3 årsdagen
for intifadaen, 28. september. Vi ønsker å arrangere
en markering og demonstrasjon 27. september, og i
tillegg kanskje et åpent møte. I en periode hvor
situasjonen i Palestina fremdeles er graverende og
overgrepene mot palestinerne fortsetter, samtidig som
fredsdiplomatiet rundt det såkalte veikartet til fred
er i gang, er det viktig å vise vår støtte til
palestinernes rettmessige krav.

Det har vært gjennomført to planleggingsmøter i juni,
så vi er allerede godt i gang. Foruten
initiativtagerne har LO i Oslo, Norsk Folkehjelp og
Norges Fredsråd sluttet seg til.

Paroler:
3 år med intifada: Fred i Palestina? Avslutt
okkupasjonen!
Stopp Israels krigsforbrytelser!
La flyktningene vende tilbake!

Samtidig som vi inviterer deres organisasjon til å
slutte seg til markeringa, ønsker vi å søke om
økonomisk støtte. Løpesedler og plakater, annonser og
teknisk utstyr skal på plass og vil selvfølgelig kreve
noe finansiering. Bidrag kan settes inn på
Fellesutvalget for Palestinas demonstrasjonskonto
9001.08.17454. Invitasjon til planleggingsmøte. Vi
inviterer også alle tilsluttede organisasjoner til et
allmøte for planlegging av mobiliseringsarbeidet den
siste tida fram mot markeringa tirsdag den 26. august
klokka 18.00, i Fokus, Storgata 11.