Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Shaykh Abdulaziz Ahmad tilbake i Oslo!

Shaykh Abdulaziz Ahmad tilbake i Oslo!

Shaykh Abdulaziz Ahmad tilbake i Oslo!

  • 25.01.2010
  • Basim Ghozlan

4. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith Det Islamske Forbundet (Rabita) har igjen gleden av å invitere til seminar med Shayk Abdulaziz Ahmed helgen 6.

4. Seminar On al-Nawawi’s Forty Hadith
Det Islamske Forbundet (Rabita) har igjen gleden av å invitere til seminar
med Shayk Abdulaziz Ahmed helgen 6. og 7. februar. Seminaret er en frittstående
fortsettelse fra i fjor høst og temaet er fortsatt samlingen Førti hadither,
men det er ingen betingelse for å delta at man har vært på de tidligere
samlingene.

Hva er god moral, og hvilken rolle spiller våre moralske standpunkter i vår
omgang med hverandre? Spørsmålene er like brennbare i dag som de var for de
første muslimene på Profetens (saw) tid. Shayk Abdulaziz er ikke bare en
dyktig kunnskapsformidler med store kunnskaper om de islamske kildene, han
er også en fantastisk historieforteller. Med sin helt personlige stil
levendegjør han tiden rundt islams tilblivelse og ikke minst Profetens
følgesvenner på en måte som gjør hadithene aktuelle og relevante for oss i
dag.


Tid: Lørdag 6 februar fra 12.00 – 19.00
Søndag 7. februar fra 12.00 – 16.00

Sted: Rabita, Calmeyers gt. 8, 2. etg. foran mashrabiyaveggen.

Undervisningsspråk: Engelsk

Seminaravgift på 150 kroner dekker mat, te/kaffe etc.

Påmelding skjer på e-post til Marit Johnsrud: marit_johnsrud@yahoo.com
Semesteravgift betales til konto nr. 0540 07 58168 innen 3. februar (merk betalingen "AAAseminarFeb").

Saturday 6th February
12.00 – 12.15: Registration
12.15 – 12.20: Welcome
12.20 – 13.00 Session 1
13.00 – 13.15 Salat al-duhr
13.15 – 14.40 Session 2
14.50 – 15.15 Salat al-asr and short coffee break
15.15 – 16.45 Session 3
16.45 – 17.00 Salat al-maghrib
17.00 – 17.45 Dinner
17.45 – 19.00 Session 4

Sunday 7th February
12.00 –13.00 Session 1
13.00 –13.15 Salat al-duhr
13.15 – 14.30 Session 2
14.30 – 15.00 Q&A session
15.00 – Lunch/Dinner

Om Førti hadither:
Hadith - overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah
velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste
tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike
overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste
århundrene utviklet det seg en enighet innen det islamske fellesskapet om
hvilke samlinger som var de sikreste og mest pålitelige. Fremst blant disse
står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom
århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som
formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte
aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca. 40
hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam
al-Nawawis Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra
Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale
Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som
forklarer begrepene halal - tillatt og haram - forbudt.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631-676/1233-1277) fra Damaskus-området var en av
sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk
språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant
annet en kommentarutgave til Muslims hadithsamling. al-Nawawi satte også
selv sammen flere hadithsamlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte i
tillegg til Førti hadither er De rettvises hager.

Samlingen Førti hadither er utgitt av Den islamske informasjonsforeningen.
Boken har et tillegg med korte omtaler av alle de følgesvennene som står bak
de enkelte hadithene.

Boka kan kjøpes her: www.islam-torget.no

Boka vil også bli solgt på seminaret.
I tillegg er teksten tilgjengelig på engelsk her: http://www.societies.ncl.ac.uk/islamic.society/sunnah/40hadeth.html