Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Studiesirkel med Kunnskapsbrønnen i Rabita 30/10

Studiesirkel med Kunnskapsbrønnen i Rabita 30/10

Kunnskapsbrønnen i Rabita ønsker alle søstre velkommen til foredrag og samtale rundt temaet: Samlivspraksiser blant muslimer i Norge -erfaringer og utfordringer. Foredragsholder Linda Alzaghari er utdannet sosialantropolog og i forbindelse med sitt masterprosjekt utførte hun en studie på hvordan muslimske samlivsformer og praksiser arter seg i en norsk kontekst.

Kunnskapsbrønnen i Rabita ønsker alle søstre velkommen til foredrag og samtale rundt temaet: Samlivspraksiser blant muslimer i Norge -erfaringer og utfordringer.

Foredragsholder Linda Alzaghari er utdannet sosialantropolog og i forbindelse med sitt masterprosjekt utførte hun en studie på hvordan muslimske samlivsformer og praksiser arter seg i en norsk kontekst. Linda vil presentere noen av sine problemstillinger og funn, som vil være utgangspunkt for samtale og diskusjon.

Temaer som likestilling, generasjonsspenninger, problemer med å finne ektefelle, vanskeligheter muslimske par møter i en norsk hverdag og hvordan imamer fungerer som rådgivere i ekteskapsspørsmål vil bli belyst.

Det vil bli lett servering. Vel møtt til en interessant og hyggelig aften!


Tid: 30. oktober kl. 16.00-18.00
Sted: Det Islamske Forbundet (Rabita)