Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

AVLYST: Dialogmøte: Om ekstremisme, islam og sånt.....

AVLYST: Dialogmøte: Om ekstremisme, islam og sånt.....

Ung Muslim har gjort sitt beste for å avvikle dialogmøtet under forhold hvor alle dialogpartnere kan føle seg vel. Det har dessverre ikke vist seg mulig å finne slike felles rammer.

Ung Muslim har gjort sitt beste for å avvikle dialogmøtet under forhold hvor alle dialogpartnere kan føle seg vel. Det har dessverre ikke vist seg mulig å finne slike felles rammer. En av partene insisterer på filming og adgang til filmmaterialet. En annen ønsker ikke at filmopptak skal gjøres alminnelig tilgjengelig for dialogpartnerne av frykt for misbruk. Da dette er to gjensidig utelukkende standpunkter, og Ung Muslim ikke ønsker å favorisere noen, velger vi å avlyse dialogmøtet.

Dialog forutsetter et minimum av tillit mellom dialogpartnerne. Ung Muslim mener at når det ikke foreligger noe konstruktivt dialogklima, er det beste for alle parter å avlyse arrangementet. Vi ber om forståelse for denne avgjørelsen, og beklager ulempene dette måtte medføre for de involverte. Vi tar også selvkritikk for ufullstendig avklaring av rammene for dialogmøtet før invitasjon av paneldeltagerne. Til slutt vil vi takke alle som har gjort sitt beste for å assistere oss.