Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Shaykh Abdal Hakim Murad (Timothy Winter) kommer til Oslo 18.–20. mars

Shaykh Abdal Hakim Murad (Timothy Winter) kommer til Oslo 18.–20. mars

Det blir gjesteforelesning på Universitetet i Oslo, foredrag på Litteraturhuset og et todagers seminar i Det Islamske Forbundet. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle interesserte.

Det blir gjesteforelesning på Universitetet i Oslo, foredrag på Litteraturhuset og et todagers seminar i Det Islamske Forbundet. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle interesserte.

Fredag 18. mars kl. 10:15–12:00 (Universitetet i Oslo): British Muslims and the rhetoric of indigenisation.

Fredag 18. mars kl. 17.00-20.00 og lørdag 19. mars kl. 12.00-18.00 (Det Islamske Forbundet): Crash-course in Islamic History.

Søndag 20. mars kl. 14.00–16.00 (Litteraturhuset): Can Liberalism Tolerate Islam?
 
PROGRAM
Fredag 18. mars kl. 10:15–12:00
Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, Auditorium 3: British Muslims and the rhetoric of indigenisation.
 
På denne forelesinga vil islamforskaren Tim Winter (Abdul Hakim Murad) gi ei idehistorisk orientert forelesing om islam i britisk kontekst, inkludert nokre perspektiv på temaet islam og protestantisme. Arrangementet inngår i programmet til PluRel si islamforskingsgruppe, og er opent for alle.
 
 
Fredag 18. mars kl. 17.00-20.00 og lørdag 19. mars kl. 12.00-18.00, Det Islamske Forbundet, Calmeyers gate 8, 4. etasje: Crash-course in Islamic History
 
Få en innføring i islam på to dager! Abdal Hakim Murad (Tim Winter) vil ta for seg viktige hendelser og sentrale personer i islams historie og knytte det opp til moderne tid og vår sosiale virkelighet. Arrangør: KiR (Kunnskapsbrønnen i Rabita), IRN (Islamsk råd Norge), MSS (Muslimsk studentsamfunn) og Ung Muslim.
 
Program:
Fredag 18. mars                
kl. 16.30-17.00    Oppmøte og registrering
                kl. 17.00-18.30     Crash-course in Islamic History, første del
                kl. 18.30-19.00     Salat al-maghrib og pause (salg av forfriskninger)
                kl. 19.00-20.00     Crash-course in Islamic History, andre del
 
Lørdag 19. mars                  
                kl. 12.00-13.00    Crash-course in Islamic History, tredje del
                kl. 13.00-13.30     Salat al-duhr og pause (salg av forfriskninger)
                kl. 13.30-15.15     Crash-course in Islamic History, fjerde del
                kl. 15.15-16.15     Salat al-asr og pause (salg av forfriskninger)
                kl. 16.15-18.00     Crash-course in Islamic History, femte del

Gratis inngang og åpent for alle. Det oppfordres til at man deltar på hele kurset.
Det blir salg av mat og drikke.

Søndag 20. mars kl. 14.00–16.00
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Amalie Skram-salen 2. etasje: Can Liberalism Tolerate Islam?
 
Historiker og teolog Tim Winter (Abdal Hakim Murad) snur her opp ned på det vanlige spørsmålet om islam kan tolerere liberale krefter. Han tar for seg forholdet mellom liberalisme og islam – et høyst aktuelt spørsmål som handler om hvordan Europa skal definere seg selv. Han gransker europeisk historie, kultur og politikk gjennom tidene for å undersøke i hvilken grad europeisk liberalisme i kan være i stand til å skape og tolerere mangfold.
 
Arrangør: IRN (Islamsk råd Norge), KiR (Kunnskapsbrønnen i Rabita), Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank), MSS (Muslimsk studentsamfunn), Ung Muslim
Tim Winter (Shaykh Abdal Hakim Murad) (f. 1960) er Shaykh Zayed Lecturer of Islamic Studies ved Cambridge University og har siden 2008 virket som dekan ved Cambridge Muslim College. Han er utdannet arabist fra samme sted, og har studert tyrkisk og persisk ved School of Oriental and African Studies ved University of London. Han har dessuten fordypet seg i islamske vitenskaper ved al-Azhar-universitetet i Kairo og i flere år hatt nær kontakt med sufishayken Habib Ahmad Mashhur al-Haddad.
 
Tim Winter har skrevet en rekke artikler om islamsk teologi og samfunn, og forholdet mellom muslimer og kristne. På det siste området har han gjort seg bemerket med arbeid innen religionsdialog. Han har oversatt store deler av Imam al-Ghazalis Ihya Ulum al-Din   til engelsk og dessuten gitt engelsk språkdrakt til al-Bustinis berømte dikt al-Burda.
 
Han har redigert The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology (2008) og bidratt som redaktør og medforfatter av en rekke andre utgivelser. Gjennom jevnlige opptredener på BBC Radio og spalter i en rekke publikasjoner, ( The Independent , Q-News International, Storbritannias største muslimske tidsskrift, Zaytuna Institutes tidsskrift Seasones) har han profilert seg som en ledende islamsk stemme i dagens Europa.
 
Winter er en etterspurt foredragsholder med kunnskaper som spenner fra teologi og islamsk juss til kultur, historie og spiritualitet.

Skriftlige arbeider
http://masud.co.uk/ISLAM/ahm/
 
 
Intervju på arabisk: