Tirsdag, 07.02.2023 - 16. Rajab 1444 h.

SEMINAR MED SHAYK ABDULAZIZ AHMED: GODHET OG NESTEKJÆRLIGHET I ISLAM

SEMINAR MED SHAYK ABDULAZIZ AHMED: GODHET OG NESTEKJÆRLIGHET I ISLAM

Kunnskapsbrønnen i Rabita har glede av å invitere deg til seminar med Shaykh Abdulaziz Ahmed om godhet og nestekjærlighet. Denne helgen vil du få mulighet til å lære om birr, et arabisk begrep som innebærer både godhet, fromhet, rettskaffenhet og nestekjærlighet.

Kunnskapsbrønnen i Rabita har glede av å invitere deg til seminar med Shaykh Abdulaziz Ahmed om godhet og nestekjærlighet.

Denne helgen vil du få mulighet til å lære om birr, et arabisk begrep som innebærer både godhet, fromhet, rettskaffenhet og nestekjærlighet. Seminaret vil bygge på Al-Nawawis Førti hadith, hvor en av de mest sentrale hadithene tar opp forholdet mellom den troende og Gud, og hvordan dette forholdet påvirker vårt forhold til våre medmennesker – relasjoner som alle bør bære preg av birr.

Shaykh Abdulaziz er utdannet innen den tradisjonelle formen for islamsk kunnskapsoverlevering, under prominente lærde i blant annet Kenya og Saudi Arabia. Han har også utdannelse i pedagogikk og jobber til daglig som lærer. Han gir sine tilhørere innsikt i islamske temaer på en engasjerende måte, og trekker publikum inn i spennende diskusjoner ved bruk av aktiv læring.

Les mer om Shaykh Abdulaziz her:
http://www.aynacademy.com/teachers/27-abdulaziz.html

Program
Lørdag 14. mai
Registrering fra 12.00–12.30
12.30 – 14.00: Session 1
14.00 – 15.00: Salat al-duhr and break (salg av forfriskninger)
15.00 – 17.00: Session 2
17.00 – 17.45: Salat al-asr and break (salg av forfriskninger)
17.45 – 19.30: Session 3 including Q & A
Søndag 15. mai
11.30 – 12.00: Registrering
12.00 – 14.00: Session 4
14.00 – 14.30: Salat al-duhr and break (salg av forfriskninger)
14.30 – 15.00: Session 5
 
Sted: Det Islamske Forbundet, Calmeyers gate 8, Konferanserommet i 4. etasje.
Seminaret holdes på engelsk og er åpent for alle. Gratis adgang.
Mat og forfriskninger selges.

Helgens seminar vil ta for seg hadithene 24 - 27 i al-Nawawis Førti hadither. Tekstene vil være tilgjengelige på seminaret for dem som ikke har skaffet seg boken allerede.
Al-Nawawis Førti hadither er oversatt til norsk av Den Islamske Informasjonsforeningen. Boken har et tillegg med en kort omtale av følgesvennene som hadithene refererer til. Boken kan bestilles og kjøpes her.

Hva er hadith-overleveringer:
Hadith-overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg enighet omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige. Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca. førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631–676/1233–1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadithsamling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som forklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.