Lørdag, 04.02.2023 - 13. Rajab 1444 h.

Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

  Kunnskapsbrønnen i Rabita har gleden av å invitere til seminar med Shaykh Abdulaziz. Dato: 10-11 mars 2012.

 
Kunnskapsbrønnen i Rabita har gleden av å invitere til seminar med Shaykh Abdulaziz.

Dato: 10-11 mars 2012.
Sted: Rabita, Calmeyers gate 8, 4. etg.

Denne helgen vil du få muligheten til å studere al-Nawawis Førti hadither med følgende tema: Sosiale forpliktelser, Allahs godhet og å tilbe (hadither nummer 36-39).

Profeten, fred være med ham, forklarer her betydningen av å støtte hverandre og hvordan Allah vil hjelpe de som hjelper hverandre. I disse overleveringene beskrives Allahs godhet og barmhjertighet. Profeten legger vekt på de mulighetene vi har fått til å søke Allahs barmhjertighet, spesielt gjennom å tilbe Ham og lese Koranen.

Shaykh Abdulaziz er utdannet innen den tradisjonelle formen for islamsk kunnskapsoverlevering, under prominente lærde i blant annet Kenya og Saudi Arabia. Han har også utdannelse i pedagogikk og jobber til daglig som lærer. Han gir sine tilhørere innsikt i islamske temaer på en engasjerende måte, og trekker publikum inn i spennende diskusjoner ved bruk av aktiv læring.

Les mer om Shaykh Abdulaziz (http://www.aynacademy.com/teachers/27-abdulaziz.html )
 
Følg også med på facebook siden vår, Kunnskapsbrønnen i Rabita, for fremtidige arrangementer.
 
Program
Registrering starter kl. 11.30 lørdag og søndag
Lørdag  10. mars, fra kl 12.00 - 18.00
Søndag 11. mars, fra kl 12.00-15.00

Seminaret holdes på engelsk og er åpent for alle. Gratis adgang.
Mat og forfriskninger selges.

Helgens seminar vil ta for seg hadithene 36-39 i al-Nawawis Førti hadither. Tekstene vil være tilgjengelige på seminaret for dem som ikke har skaffet seg boken allerede.

Al-Nawawis Førti hadither er oversatt til norsk av Den Islamske Informasjonsforeningen. Boken har et tillegg med en kort omtale av følgesvennene som hadithene refererer til.

Hva er hadith-overleveringer:
Hadith-overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg enighet omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige.
 
Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca. førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631–676/1233–1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadithsamling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som forklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.

VELKOMMEN TIL EN LÆRERIK OG HYGGELIG HELG!