Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

Kunnskapsbrønnen inviterer til seminar med shaykh Abdulaziz

Kunnskapsbrønnen i Rabita har gleden av å invitere til seminar med Shaykh Abdulaziz. Dato: Lørdag 28 april 2012.

Kunnskapsbrønnen i Rabita har gleden av å invitere til seminar med Shaykh Abdulaziz.

Dato: Lørdag 28 april 2012.
Sted: Rabita, Calmeyers gate 8, 4. etg.

Denne lørdagen vil du få muligheten til å studere al-Nawawis Førti hadither med følgende tema: Det man sår, høster man (hadither nummer 40-42).

Profeten, fred være med ham, råder oss til å leve i denne verden som om vi bare er på gjennomreise. Slik vil våre tro lede oss til å leve vårt liv slik Allah vil. Samlingen av overleveringer fra Profeten rundes av med en beskrivelse av Allahs raushet og tilgivelse.

Shaykh Abdulaziz er utdannet innen den tradisjonelle formen for islamsk kunnskapsoverlevering, under prominente lærde i blant annet Kenya og Saudi Arabia. Han har også utdannelse i pedagogikk og jobber til daglig som lærer. Han gir sine tilhørere innsikt i islamske temaer på en engasjerende måte, og trekker publikum inn i spennende diskusjoner ved bruk av aktiv læring.

Les mer om Shaykh Abdulaziz (http://www.aynacademy.com/teachers/27-abdulaziz.html )

Følg også med på facebook siden vår, Kunnskapsbrønnen i Rabita, for fremtidige arrangementer:

Program
Registrering starter kl. 11.30 lørdag
Seminaret er kun på lørdag 28. april, fra kl 12.00 - 18.00

Seminaret holdes på engelsk og er åpent for alle. Gratis adgang.
Mat og forfriskninger selges.

Helgens seminar vil ta for seg hadithene 40-42 i al-Nawawis Førti hadither. Tekstene vil være tilgjengelige på seminaret for dem som ikke har skaffet seg boken allerede.

Siden vi fullfører al-Nawawis Førti hadither, markerer vi dette med kake.

Al-Nawawis Førti hadither er oversatt til norsk av Den Islamske Informasjonsforeningen. Boken har et tillegg med en kort omtale av følgesvennene som hadithene refererer til.

Hva er hadith-overleveringer:
Hadith-overleveringer som handler om hva profeten Muhammad, måtte Allah velsigne ham og gi ham fred, sa og gjorde, er etter Koranen det viktigste tekstgrunnlaget for kunnskap i islam. Muslimske lærde begynte å samle slike overleveringer allerede mens Profeten levde, og i løpet av de neste århundrene utviklet det seg enighet omkring hvilke samlinger som var mest vederheftige. Fremst blant disse står ruvende verk som de samlingene al-Bukhari og Muslim redigerte. Gjennom århundrene har mange lærde satt sammen mindre samlinger som har hatt som formål å gi lettere tilgjengelige innføringer i troen eller bestemte aspekter ved den. En egen sjanger er en samling bestående av ca. førti hadither, og en av de meste kjente samlingene i denne sjangeren er Imam al-Nawawis Førti hadither.

Muhyi al-Din al-Nawawi (631–676/1233–1277) fra Damaskus-området var en av sin tids store lærde innen både Koranen, hadith, rettsvitenskap og arabisk språk. Han skrev mange verk som fikk stor tyngde i islamsk tradisjon, blant annet en kommentarutgave til Muslims hadithsamling. al-Nawawi satte også selv sammen flere hadith-samlinger, hvorav en av de mest kjente og brukte er Førti hadither. Her presenteres sentrale overleveringer fra Profeten som belyser islamsk tro, etikk og praksis, som den sentrale Jibril-hadithen som definerer islamsk tro og praksis og en hadith som forklarer begrepene halal – tillatt og haram – forbudt.

VELKOMMEN TIL EN LÆRERIK OG HYGGELIG LØRDAG!