Lørdag, 17.04.2021 - 05. Ramadan 1442 h.

Home

AKTUELT/Om Islam

 • 17

  04 - 2021

  Ramadan 2021

  Ramadan 2021

  I følge Felles hijrikalender avtale i Norge, startet ramadan 2021 tirsdag den 13.04.2021. Id al-fitr vil være  i føgle samme avtale torsdag 13.15.2021. Denne ramadan blir, på lik linje med fjorårets ramadan uten store samlinger og for det meste stengte moskeer. Da anb ...

 • 15

  04 - 2021

  Korstoget i Klepp kommune

  Korstoget i Klepp kommune

  Politikerne i Klepp kommune i Rogaland, med Arbeiderpartiet i spissen, planlegger å gi konservative forsamlinger følgende valg: enten må de gi avkall på sitt tradisjonelle samlivssyn, eller så må de avkall på pengestøtte fra kommunen. Avisen Dagen har laget to ...

 • 15

  04 - 2021

  Det samlivsetiske korstoget

  Det samlivsetiske korstoget

  Problemet er ikke akutt ennå, så det er ingen grunn til å få panikk. Men det er grunn til en viss bekymring for det samlivsetiske korstoget som sekulære krefter i en rekke vestlige land har startet. Hittil har dette korstoget primært rettet seg mot kristne som fas ...

 • 15

  04 - 2021

  Livssynsliberalisme

  Livssynsliberalisme

  I sitt innlegg her i avisen 11. mars drøfter leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Elise Håkull Klungtveit, den siste tids debatt om en del Oslo-skolers boikott av NLA Høgskolen, inkludert undertegnedes innlegg om denne saken 18. februar. Klungtveit hevder, at fordi NLA H&osl ...

 • 17

  04 - 2021

  Intolerante skoler

  Intolerante skoler

  Minst fire Oslo-skoler har bestemt seg for å bryte samarbeidet med NLA Høgskolen, ved at de ikke lenger vil veilede studenter derfra. Dette reiser viktige, prinsipielle spørsmål. Stridens kjerne er at NLA mener ekteskapet mellom mann og kvinne bør være «bæren ...

 • 17

  04 - 2021

  Religiøs intoleranse

  Religiøs intoleranse

  En del politikere og andre med makt og innflytelse i samfunnet, markerer nå at de finner det uakseptabelt at andre mener noe annet enn dem selv når det gjelder samlivsetikk. Religiøse minoriteter (kristne, muslimer og andre) som ønsker å holde fast ved en tradisjonell samlivset ...

 • 17

  04 - 2021

  Ensretting og intoleranse

  Ensretting og intoleranse

  En del skoler i Oslo nekter nå å veilede lærerstudenter fra NLA Høgskolen. Grunnen til dette er at NLA Høgskolen står for et tradisjonelt, kristent syn på ekteskapet. Dette gir grunn til bekymring for alle religiøse minoriteter med en tradisjone ...

 • 29

  07 - 2020

  Id al-adha 2020

  Id al-adha 2020

  Id al Adha kommer i år på fredag 31.07.2020. Heldigvis er det ingen splittelse blant muslimer i Norge om denne dagen. Det ser ut som alle feirer id samme dag. På grunn av Korona-restriksjoner minner islam.no om følgende regler som må følges under id-feiringen og spesielt ...

 • 17

  04 - 2020

  Ramadan 2020

  Ramadan 2020

  Ramadan starter i Norge, i følge alle moskeer islam.no vet om og i følge Det Europeiske Fatwarådet fredag 24. april, 2020. Muslimer som bor i steder med "normal" solnedgang, faster som rege ...

 • 17

  04 - 2021

  Arbeiderpartiets religionspolitikk

  Arbeiderpartiets religionspolitikk

  Den siste tids debatt om trosfrihet og «statsstøtte» berører viktige, prinsipielle spørsmål. Som professor Ingunn Folkestad Breistein påpeker i sitt innlegg 17. februar, har det i Norge vært bred enighet om at «Alle trus- og livssynssamfunn skal bli st ...

 • 05

  05 - 2019

  Alt du trenger å vite om Ramadan (lenkesamling)

  Alt du trenger å vite om Ramadan (lenkesamling)

  På denne siden har vi samlet flere sider med informative artikler, nyttige råd og tips som omhandler fasten i Ramadan.  http://innocents.no/Her kan du bl. annet finne Ramadankalender for hele Norge, Profetens (fred være med ham) ord om ...

 • 05

  05 - 2019

  Ramadankalender 2019

  Ramadankalender 2019

  Ramadan starter i Norge, i følge hijri-avtalen som er utarbeidet av flere moskeer mandag 6. mai, 2019. Muslimer som bor i steder med "normal" solnedgang, faster som regel etter lokaltid. For denne gruppen har vi laget faste- og bønnetider her: Led oss på den rette vei

  Led oss på den rette vei

  Lovet være Gud, all verdens Herre …. Led oss på den rette vei! Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei. ...

 • 13

  06 - 2018

  Fidya, bespise en fattig person

  Fidya, bespise en fattig person

  Koranen sier i K. 2:184: "… De som er i stand til å faste [der fasten er for tung for dem], kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig." (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ...

 • 04

  06 - 2018

  Zakat al-fitr

  Zakat al-fitr

  Zakat al-fitr er en type skatt som profeten (fvmh) har pålagt muslimer å betale i forbindelse med id al-fitr. Den skiller seg fra zakah, velferdskatt, ved at den angår selve personen og ikke eiendom eller  eiendeler. Man må, med andre ord, ikke være rik for å måt ...

 • 18

  05 - 2018

  Eksamen og faste

  Eksamen og faste

  Ramadan kommer i år i mai og juni. For dem som faster innebærer det lange dager med faste opptil 20 timer i døgnet. Ikke bare det, dette er også eksamenstid for tusener av studenter og elever. Hva bør så muslimske studenter og elever gjøre med fasten? Utfordringen ...

 • 17

  04 - 2020

  Ramadankalender 2018

  Ramadankalender 2018

  Ramadan starter i Norge, i følge hijri-avtalen som er utarbeidet av flere moskeer torsdag 17. mai, 2018. Muslimer som bor i steder med "normal" solnedgang, faster som regel etter lokaltid. For denne gruppen har vi lagt faste- og bønnetider i vår Ramadan og fasten

  Ramadan og fasten

  Ramadan og fasten er nevnt i Koranen få ganger. Ordet ramadan forekom bare en gang (K. 2:185 ). Ordet faste (sawm) forekom 4 ganger i forskjellige varianter.  (K. 2:183 og K. 2:187, K. 2:185 og K. 19:26) ...

 • 01

  05 - 2018

  Islams fem søyler

  Islams fem søyler

  Trosbekjennelsen Å erklære at man er muslim skjer ved at man sier trosbekjennelsen: "Ash-hado al-la ilaha illa Allah wa ash-hado anna Mohammadan rasoul o-Allah." (Jeg bevitner at det finnes ingen guddom utenom Allah og at Mohammad er Hans sendebud). ...

 • 02

  05 - 2018

  Den islamske trosbekjennelsen

  Den islamske trosbekjennelsen

  - Hva betyr La ilaha illa Allah Muhammad un-Rasol ul-Lah ?Trosbekjennelsen, shahada, den første av islams pilarer, er det avgjørende kriteriet for å være muslim eller ikke. Denne bekjennelsen er grunnlaget som islam bygger på. ...

Oppslagstavle

 • 09

  Feb - 2020

  Leskoranen.no

  En nyttig side for deg som ønsker å lære å lese Koranen riktig. Siden ha

  leskoranen.no, Oslo

  Tel:

 • 23

  Feb - 2019

  Den gylne kua

  Israels barns historie er nevnt i Koranen. Navnet til det andre kapittelet i Koranen stammer fra

  www.noor92publications.no, Oslo

  Tel: 93267201

 • 21

  Nov - 2018

  Å besøke profeten Mohammads hellige grav

  Å besøke profetens (fvmh) hellige grav eller de rettskafnes grav er en handling som

  www.noor92publications.no , Oslo

  Tel: 93267201

 • 10

  Sep - 2018

  Viktig undersøkelse om religion og økonomi

  Forskere fra PRIO (Peace Research Institute Oslo) søker muslimske kvinner og menn over 20

  www.prio.org/FINEXSurvey, Oslo

  Tel:

 • 09

  Aug - 2018

  Ekteskapsbyrå

  Norges første og profesjonelle ekteskapsbyrå for alle muslimer. Vi skreddersyr match

  Tvetenveien 152, 0671 Oslo, Oslo

  Tel: 96 5000 96

 • 06

  Jun - 2018

  Å utføre żikr høylytt

  Denne boken er en videre fordypning av Gholām Rasōl as-Sa‘īdīs (1938–2016) verk

  Tante Ulrikkes vei 38b, Oslo

  Tel: 93267201

 • 06

  Jun - 2018

  40 beretninger

  I dette heftet får du lære mer om den islamske troen gjennom 40 beretninger som defin

  Tante Ulrikkes vei 38b, Oslo

  Tel: 93267201

 • 03

  Mai - 2018

  iBønn

  Veldig nyttig App for Android og iPhone. Her får du bønnetider for Norges byer og my

  , Oslo

  Tel:

Arrangementer

 • 21

  Mar - 2020

  Kurs i arabisk kalligrafi

  Det Islamske Forbundet har igjen gleden av å invitere gamle og nye elever til kurs i arabisk kalligrafi med Pablo Khalid Casado (www.sacred-lines.com), med diplom fra mesterkalligrafene Hasan Celebi, Ferhat Kurlu og Nuria Garcia Masip innen den osmanske kalligrafitradisjonen.

 • 09

  Nov - 2019

  Kurs i arabisk kalligrafi 9. – 10 november

  Det Islamske Forbundet har igjen gleden av å invitere gamle og nye elever til kurs i arabisk kalligrafi med Pablo Khalid Casado (www.sacred-lines.com), med diplom fra mesterkalligrafene Hasan Celebi, Ferhat Kurlu og Nuria Garcia Masip innen den osmanske kalligrafitradisjonen.

 • 27

  Apr - 2019

  Kurs i arabisk kalligrafi

  Rabita har igjen gleden av å ønske velkommen til kalligrafikurs med ustadh Khalid Pablo Casado!

  Kom og lær om de mest grunnleggende prinsippene og teknikkene i islamsk kalligrafi – lær om bokstavenes proporsjoner, vinkler og lengder. Ustadh Khalid gir oss en innføring i skriftstilen thuluth, som anses som den vakreste av alle skriftstilene. Du får også en innføring i forberedelse av penn og blekkhus.

 • 20

  Okt - 2018

  Kurs i arabisk kalligrafi

  Rabita har igjen gleden av å holde et todagers kalligrafikurs med ustadh Khalid Pablo Casado!

  Kom og lær om de mest grunnleggende prinsippene og teknikkene i islamsk kalligrafi – lær om bokstavenes proporsjoner, vinkler og lengder. Ustadh Khalid gir oss en innføring i skriftstilen thuluth, som anses som den vakreste av alle skriftstilene. Du får også en innføring i forberedelse av penn og blekkhus.

 • 29

  Jul - 2018

  Informasjonsmøte for hajj 2018

  Det blir gitt viktig informasjon og noe opplæring for de som har registrert seg til hajj i år. Både menn og kvinner er ønsket velkommen.

 • 08

  Jun - 2018

  En kveld for Gaza

  Innocents Norge har gleden av å invitere deg til årets veldedighetskveld, En kveld for Gaza.

 • 17

  Mai - 2018

  Ramadan start

  I følge Hijri-avtalen som mange moskeer i Norge følger vil ramdan i år starte 17. mai 2018. Noen moskeer starter ramadan den 16. (som den bosniske moskeen f.eks.).

  islam.no ønsker alle muslimer i Norge og i verden for øvrig en velsignet og fredelig ramadan.

 • 10

  Mai - 2018

  Lansering av islam.no

  Islam.no har gleden av å informere om at siden snart er i gang igjen.

  Vi har gått over til en ny plattform og modernisert siden både visuelt og funksjonelt. Vi håper at brukerne våre vil finne siden nyttig, brukervennlig og attraktiv.