| SiteMap 
Bønnetider for Oslo: Fajr: 04:20 - Soloppgang: 05:31 - Dhuhr: 13:25 - Asr: 17:13 - Solnedgang: 21:01 - Isha: 22:12 - Andre byer?
Dagen i dag
Onsdag 25.04.2018
9. sha'ban 1439 h.
1. ramadan kommer på torsdag 17.05.2018 (om 22 dager)
Flere begivenheter?

Korandatabasen

Koranvers
K. 2:285:  Sendebudet tror på det som er ham åpenbart fra Herren, så også de troende. Hver og en tror på Gud, Hans engler, Hans skrifter og Hans sendebud: «Vi gjør ingen forskjell på noen av Hans sendebud.» De sier: «Vi hører, og vi adlyder. Din tilgivelse, Herre! Til Deg fører vandringen hen!»
Andre vers?

En hadith:

 
 Anas (raa) sa at profeten (fvmh) sa: ingen av dere er helt troende før dere ønsker for deres bror det dere ønsker for dere selv.

[Al-Bukhari og Muslim] Les flere hadith.

 

Annonse

Hvem er vi i redaksjonen og hva står vi for?

6. mars 2012 - 22:59 - knutik
Vi i redaksjonen på islam.no er en sammensatt gruppe. Vi kommer fra forskjellige deler av Norge og vi har forskjellige etnisk bakgrunn. Begge kjønn er representert og gruppen er spredt med hensyn til alder, utdannelse og fagfelt. All arbeidsinnsats er dessuten 100 % frivillig.
 
Noen av oss har barn, noen bor i utlandet, andre studerer og vi har alle mange forskjellige interesser. Men vi er alle sammen først og fremst norske muslimer, som med dette ønsker å gi et innblikk i hvem vi er og hva vi står for. Til tross for noen forskjeller, deler vi alle visse holdninger og verdier som vi i fellesskap ønsker å fremme.

Vi er motstandere av all form for ekstremisme, fanatisme og rasisme. I tråd med islamske idealer ønsker vi å legge hovedvekt på fred og forsoning. Det er vårt ønske at islam.no skal fungere som en brobygger mellom muslimer og det norske samfunn, og det er i så måte vi også stiller vår kompetanse og tid til rådighet for alle slags spørsmål og problemstillinger folk måtte ha angående islam og muslimer.

All form for kvinneundertrykkelse, tvangsekteskap, kvinnelig kjønnslemlestelse, vold i og utenfor hjemmet og moralsk forfall generelt, tar vi sterkt avstand fra. Gjennom spredning av kunnskap og forståelse for islam håper vi å minske og forebygge både dette og den økende islamofobien vi er vitne til i samfunnet. Sameksistens med gjensidig respekt og toleranse er etter vårt skjønn fullt mulig, men det krever bevisstgjøring og redelighet fra alle parter.

Når det gjelder all slags terrorisme, tyranni, urettferdighet og undertrykking er det vår plikt som muslimer å stille oss kritiske til dette og gjøre vårt beste for å motarbeide slike tendenser i samfunnet. Angående okkupasjonen av Palestina, ligger vår sympati hos de okkuperte. Det betyr ikke at vi er antisemitter eller har anti-jødiske holdninger, det er sionismen vi ser på som et onde.

Demokratisering og velferd er prinsipper vi setter høyt, vi har ingen intensjoner om å velte demokratiske regimer, tvert imot anser vi oss som støttespillere i forhold til demokratiske prosesser, så sant de ikke går på bekostning av sivile liv.

Vi lever som mennesker i en globalisert verden. Verden føles som en liten landsby, hvor ting som skjer på andre siden av kloden kan få konsekvenser også her i lille Norge. Det er vår hensikt å være realistiske i forhold til hvordan hendelsene i verden arter seg og forsøke å bidra på en positiv måte hvor enn det måtte være behov for det, først og fremst som formidlere av kunnskap og informasjon om islam og muslimer.

Islamsk etikk og moral ligger til grunn for vår tenkning og våre handlinger. Mangfoldet og variasjonene innen islam er store. Vi er ingen homogen gruppe og ønsker heller ikke å fremstå som det. Vi er forskjellige individer som jobber etter islamske retningslinjer mot felles mål som rettferdighet, velferd og trygghet.
 
Skriv ut siden


Islam i norge
Moské [89]
Halal kjøtt [3]
Organisasjon [5]
Restaurant [5]
Begravelsesbyrå [1]
Forlag [1]
Nettbutikk [1]
Annet [3]
Annonse
Islam-torget
Nyhetsmail
Hvis du vil motta nyhetsmail fra Islam.no, registrer deg her.

Navn:
 
Epost:
 
Annonse
Annonse

Annonse

Siden 17.09.2003 er du gjest nummer:
free page hit counter

Annonse
Islam-torget
Annonse
Copyright © Islam.no
All rights reserved
Alle henvendelser:
post@islam.no
Den Islamske Informasjonsforeningen
Postboks 4637 Sofienberg
0506 Oslo
Hvem er vi?
Om islam.no
Design by:
Inspiral design