Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Å besøke profeten Mohammads hellige grav

Å besøke profeten Mohammads hellige grav

Å besøke profetens (fvmh) hellige grav eller de rettskafnes grav er en handling som avhenger av at den besøkende gjør det oppriktig for å oppnå formaning og for at hjertet skal mykne og bli Gud mer hengivent. Som en besøkende strekker man seg mot det å komme Gud nærmere, som er målet med et slikt besøk. Å besøke profeten Moḥammads (fvmh) hellige grav handler først og fremst om det å besøke profetens (fvmh) hellige grav og de reglene som gjelder for det, men i boken diskuteres også nærmere det å besøke de rettskafnes grav. For denne praksisen har blitt svært utfordrende for de troende i vår tid. Denne forskningen vil kaste lys over dette fenomenets bakgrunn og grunnprinsipp. Protestene framtvinger spørsmål hos mange troende og ikke-troende, derfor dreier hoveddiskusjonen seg om hvorvidt denne praksisen er forbudt eller lovlig gjennom islams hovedkilder. Forskningens hovedmål er å demonstrere og oppklare praksisens gyldighet, granske argumentene for og mot og studere kontrasten mellom dem. Klikk her for å lese boken i pdf-versjon: http://noor92publications.no/?book_categories=rettsvitenskap-al-fiqh Kontakt Aqeel Qadir (47 29 27 57) for bokversjon.

Sted: www.noor92publications.no , Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR