Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.
40 beretninger

I dette heftet får du lære mer om den islamske troen gjennom 40 beretninger som definerer islamsk tro om tilendebringelsen av profeteskapet. Dette emnet er en hovedpilar i islamsk trosoverbevisning. Alle muslimer – uansett trosretning – er enige om at profetskapet ble tilendebrakt ved profeten Moḥammad s. Alle muslimer bekjenner troen ved å erklære denne trosoverbevisningen. Beretningene er delt opp i 16 kategorier som framstår og presenteres som grunnleggende bevis for at profetskapet ble tilendebrakt. Alle beretningene er autentiske og godkjente. De er samlet ved hjelp av ledende ḥadīth-lærdes ḥadīth-samlinger. Les beretningene her: http://noor92publications.no/?book_categories=beretning-al-%e1%b8%a5adith

Sted: Tante Ulrikkes vei 38b, Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR