Onsdag, 15.07.2020 - 23. Dhul Qi'dah 1441 h.
Om Korangjengivelsen

Om Korangjengivelsen

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Første utgave av denne gjengivelsen ble utgitt av Universitetsforlaget 1980. Utgaven hadde både den originale arabiske teksten og Einar Bergs oversettelser.

Første utgave av denne gjengivelsen ble utgitt av Universitetsforlaget 1980. Utgaven hadde både den originale arabiske teksten og Einar Bergs oversettelser. Av de mangler som denne utgaven var preget av var versnummerering. Her kunne man fort bli forvirret over forskjeller mellom denne og den originale Koranen.
Av innledningen som er skrevet av Kari Vogt kan vi lese:
”Det er all grunn til å være takknemlig for universitetslektor Einar Bergs koranoversettelse fra 1980 – den første fullstendige koranutgaven som er utgitt på norsk. Hans arbeid er en kulturhistorisk bragd, båret frem av et sterkt ønske om å formidle innhold og mening i en tekst som stiller helt spesielle krav til rytme og stil. I forordet til 1980 utgaven kommenterer han sitt arbeid slik: «I oversettelsen har jeg søkt et innholdsdekkende, gangbart norsk språk. Samme arabiske ord kan være gjengitt med forskjellige norske ord, alt etter nyansen av atmosfæren i sammenhengen. Koranen med sin meningsfylde ut over de klare ord kan ikke oversettes, sier muslimene, men betydningen kan overføres til et annet språk. Det er noe slikt jeg har hatt for øyet med tittelen ’Koranen – tilrettelagt i oversettelse’.»

Første utgave av denne gjengivelsen ble utgitt av Universitetsforlaget 1980. Utgaven hadde både den originale arabiske teksten og Einar Bergs oversettelser. Av de mangler som denne utgaven var preget av var versnummerering. Her kunne man fort bli forvirret over forskjeller mellom denne og den originale Koranen. Om dette sier Kari Vogt: ”Einar Berg valgte i sin tid å følge den tyske arabisten Gustav Flügels versinndeling, ganske enkelt fordi denne lenge var referansen i så godt som all islamlitteratur på europeiske språk.”

I 2000 ble flere av disse mangler unngått da Bokklubbene utga Koranens oversettelsen i serien Verdens hellige skrifter. Om denne utgaven kan vi lese i samme innledning av Kari Vogt:

”Bokklubbens nye utgave har i det store og det hele beholdt den opprinnelige ordlyden, bare enkelte, helt nødvendige justeringer er foretatt i samråd med Einar Bergs familie. På ett punkt gir imidlertid dagens utgave en mer anvendelig tekst: Versetellingen i den arabiske utgaven er denne gang lagt til grunn. Einar Berg valgte i sin tid å følge den tyske arabisten Gustav Flügels versinndeling, ganske enkelt fordi denne lenge var referansen i så godt som all islamlitteratur på europeiske språk. I dag refereres koranvers slik de er nummerert i den arabiske utgaven, og denne ordningen gjør det lettere å bruke Bergs koranoversettelse. Det er Anne Aabakken som har ansvaret for denne delen av arbeidet.”

Om selve forfatteren Einar Berg sier Kari Vogt:
”I mer enn tyve år underviste Einar Berg (1921–1995) i arabisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo. Hans bakgrunn var uvanlig: Han avsluttet jusstudiet like etter krigen og hadde nok tenkt seg en helt annen yrkeskarriere. Så hva var det som kunne bevege en ung jurist i Husbanken til å gi seg i kast med et krevende arabiskstudium og deretter å vie sitt liv til formidling av den arabiske kulturarven? Einar Berg hadde en sterk tro på nødvendigheten av å bygge bro mellom kulturer. Hans arabiskstudier hadde sammenheng med interessen for islamsk rettsvitenskap, og fikk i tillegg rikelig næring gjennom et sterkt engasjement i palestinernes sak – lenge før palestinaspørsmålet kom til å interessere den norske allmennhet. Dette engasjementet omfattet etter hvert stadig større deler av den muslimske verden. Han ønsket dialog, og her så han religion som et sentralt tema. At hele Koranen, fra første til siste sure, skulle være tilgjengelig på norsk var et viktig anliggende for ham, og da han i 1982 utga den lille boken Islam. Fra konflikt til dialog, skrev han dette: «Koranen er den åndelige kraft i islam, tyngdepunkt og sentrum. Og beretningene om profetens person er med å fremme atmosfæren av Guds nærhet. ’Vår Gud og deres Gud er én Gud,’ sier Koranen til oss. La dette være dialoggrunnlaget i det fremtidige arbeid.»

Islam.no ønsker å understreke følgende:
Å lage en perfekt Koranoversettelse er en umulig oppgave. Enhver oversetter tar sine valg ut ifra egne tolkninger. Berg redegjør ikke for sine valg eller andre alternativer gjennom noe noteverk.

For å gå i dybden bør man alltid konsultere flere oversettelser og helst den originale arabisk. Til tross for de feil og mangler mange har påpekt i denne gjengivelsen har vi valgt å legge den ut på våre nettsider, ikke fordi vi er enige om alt, men fordi den allikevel hjelper mange å nærme seg koranens budskap.