Begivenheter fremover i år.

Begivenheter skrevet med rødt er offisielle høytider i Norge.

  Søndag04.06.20179. Ramadan 14381. Pinsedag
  Mandag05.06.201710. Ramadan 14382. Pinsedag
  Mandag12.06.201717. Ramadan 1438 Ghazwat Badr Alkubra (2 h.)
  Fredag16.06.201721. Ramadan 1438 Åpning av Mekka (8 h.)
  Onsdag21.06.201726. Ramadan 1438 Laylat ul-Qadr (natten til 27. ramadan)
  Søndag25.06.20171. Shawwal 1438 Id ul-fitr.
  Søndag09.07.201715. Shawwal 1438 Ghazwat Uhud (3 h.)
  Fredag14.07.201720. Shawwal 1438 Ghazwat Hunein (8 h.)
  Tirsdag25.07.20171. Dhul Qi'dah 1438 Gazwat ul-ahzab (5 h.)
  Mandag14.08.201721. Dhul Qi'dah 1438 Bai'at ur-ridhwan (6 h.)
  Lørdag19.08.201726. Dhul Qi'dah 1438 Sulh ul-Hudeibiyah (6 h.)
  Torsdag31.08.20179. Dhul Hijjah 1438 Arafah-dagen
  Fredag01.09.201710. Dhul Hijjah 1438 Id ul-adha.
  Søndag03.09.201712. Dhul Hijjah 1438 Bei'at ul-aqabah (2 f. h)
  Torsdag21.09.20171. Muharram 1439 1. muharram
  Fredag29.09.20179. Muharram 1439 Tasou'a
  Lørdag30.09.201710. Muharram 1439 'Ashouraa
  Fredag01.12.201712. Rabi' Awwal 1439 Profetens fødselsdag
  Lørdag02.12.201713. Rabi' Awwal 1439 Profetens dødsdag
  Lørdag09.12.201720. Rabi' Awwal 1439 Åpning av Jerusalem (15 h.)
  Mandag25.12.20176. Rabi' Thani 14391. Juledag
  Tirsdag26.12.20177. Rabi' Thani 14392. Juledag
  Søndag31.12.201712. Rabi' Thani 1439Nyttårsaften