Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Håndhilse

Spørsmål

Hvorfor er det mange muslimske jenter som vegrer seg for å håndhilse på menn? Står det i Koranen at dette kan føre til sex, eller er det en holdning som ikke har grunnlag i Koranen?

Svar

Salam bror. Dette har noe med en tolkning som har hersket blant mange muslimer over lang tid. Tolkningen mener at det er stor synd å "røre" en av det motsatte kjønn som ikke er mahram (mahram er de, i tillegg til ektefellet, man i følge islam ikke har lov til å gifte seg med ). Dette bygges på en hadith som sier "Det er bedre for en å bli slått med et jernstokk på hodet enn å røre en kvinne som ikke er tillatt for ham å røre" (eller noe liknende) (Attabarani) Koranen selv sier ikke noe om akkurat å røre hverandre. Denne tolkningen blir motargumentert av flere lærde som mener at ordet "røre" både i hadith og i Koranen betyr mer enn bare å "røre". Ibn Abbas raa tolker dette ordet med å begå "zina" (sex utenfor ekteskapet). Det finnes flere hadith som tyder på det motsatte, nemlig at håndhilsen ikke er haram. En hadith (sahih står i Boukhari og Ahmad) forteller at profeten saaw var så snill at hvem som helst (selv en pike) kunne holde hans hånd og ta ham med der hun ønsker uten at han protesterte. Mitt råd til alle muslimske menn og kvinner er: Hvis du blir utsatt for en situasjon der du enten håndhilser på en av det motsatte kjønn eller du skaper frustrasjon og ubehag for andre, er det bare å håndhilse. Vi må huske her at vi bor i et samfunn der håndhilsen på folk man møter for første gang er tegn på respekt. Det motsatte kan i mange tilfeller tolkes negativt. Vi trenger derfor ikke å være så strenge på dette området. Her er en ekstern lenke fra islam-online: Qaradawi svarer på samme spørsmål (på engelsk) Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 27.05.2009