Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Sitat fra Koranen om Fatwah

Spørsmål

De siste dager, etter terrorangrepet i USA, har mange hengt seg opp i innledningen til Fatwahen som Usama Bin Laden med flere har undertegnet. Her henviser han til Koranen i en kontekst som nærmest gir en blankofullmakt til krig. Det strider toalt med de tolkninger dere og de fleste muslimer presanterer. Gang på gang har jeg imidlertid hørt folk argumentere med at Islam er farlig nettopp med bakgrunn i de sitater som er henvist til i den etterhvert så berømte Fatwah. Det ville vært veldig interessant å høre din kommentar til disse versene, som angivelig er hentet fra Koranen. Avsnittet går slik (engelsk oversettelse) "But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war)"; and peace be upon our Prophet, Muhammad Bin-"Abdallah, who said "I have been sent with the sword between my hands to ensure that no one but God is worshipped, God who put my livelihood under the shadow of my spear and who inflicts humiliation and scorn on those who disobey my orders."

Svar

Jeg kan ikke engelsk så godt men jeg ser at oversettelsen du har oppgitt ikke stemmer med oversettelsen jeg finner i våre kilder. Se f. eks. http://www.quraan.com/Pickthall/Surah9.asp . Ordet "Muhammad Bin-'Abdallah" kommer aldri i Koranen! Her er oversettelsen slik den står der. Then, when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them, and take them (captive), and besiege them, and prepare for them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving, Merciful. Dette virker skremmende dersom man ikke fordyper seg litt mer. Det hele går ut på at denne koranteksten ikke er generell og må forstås i den sammenhengen den er blitt åpenbart i. Koranen snakker her om en gruppe mennesker som levde på denne tiden og på det stedet (Det arabiske halvøya). Hvis du vet at profeten selv hadde en onkel som han var kjempe glad i og som var en av "idolaters" (norsk: avgudsdyrkere), så kan du tolke dette selv. I tillegg hadde profeten en kone som hadde en mor som også var avgudsdyrker- Profeten sa til sin kone å besøke hennes mor til tross for hennes tro! Svaret er derfor at denne teksten omfatter ikke alle mennesker i alle tider men er begrenset til et sted, en tid og en bestemt gruppe! Logisk sett, hadde dette vært en del av den islamske troen (slik det ser ut til å bety) hadde det ikke vært en eneste som ikke er muslim i hele den regionen hvor islam har hersket i mange hundre år. (over 1000 år har islam hatt full kontroll der). Vi finner allikevel mange kirker. Jøder har også levd der ... osv. Hvis man ville lete etter slike generelle tekster kan vi også finne i alle andre relgioner. Håper at dette kan hjelpe i å oppklare sanneheten.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003