Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Betydning av vann i islam

Spørsmål

Hvilken betydning har vann i islam?

Svar

Koranen påminner i flere steder om Guds gaver og nåde når Han får skyer til å regne. Regn gir den døde jorda liv på nytt. (dette finner man i flere steder i Koranen som f. eks. 24:43). I koranen kan man også lese at Gud har skapt alt levende fra vann. Profeten oppfordrer muslimer til å være økonomiske når de bruker vann. Man skal ikke bortkaste vann uten nytte for at vann er kilde til alt liv. På samme måte har profeten også sagt en del ting som forbyr forurensning av vann ... Vann brukes ellers til flere religiøse aktiviteter (tilbedelser). Før man ber de fem daglige bønner må man ha vasket seg med vann på en bestemt måte. Etter enkelte hendelser må man også dusje seg før man får lov å be, lese koran osv. (eks. Etter samleie, etter fødselen o.f.) Skal avslutte dette svaret med å si at profeten har blant annet sagt: "Når man lager/graver en brønn, Gud vil belønne ham/henne for hver eneste dråpe vann andre mennesker eller dyr drikker fra den. " (Dette er dårlig oversettelse :-) men i hvertfall nesten.)

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003