Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kan man be på norsk?

Spørsmål

Hei jeg lurer på om man kan be bønnene i islam på norsk?

Svar

Hei og takk for spørsmålet, Hvis man ikke kan arabisk, kan man be de rituelle bønnene (salah) på norsk inntil man får lært seg det skikkelig på arabisk. Man bør selvfølgelig lære seg ordenes dypere betydning i tillegg til å kunne resitere dem riktig. Allah forstår naturligvis hva vi mener med bønnene våre uansett hvilket språk vi snakker, men vi kan tenke oss flere grunner til at salah fortrinnsvis skal foregå på arabisk: * Koranen er åpenbart på arabisk, og derfor er det nødvendig for enhver muslim å kunne i det minste litt arabisk for å komme nærmere Allahs ord i Koranen. For vår egen forståelses skyld. *Når det gjelder selve resitasjonen av Koranen i bønnen er dette den delen som er viktigst å kunne på arabisk fordi Koranen kun er Koranen slik den ble åpenbart. Så snart betydningen er oversatt eller forklart på et annet språk, er det ikke Koranen lenger, kun en forklaring av Koranen. * Når vi oversetter ord fra ett språk til et annet kan vi aldri oppnå nøyaktig likt meningsinnhold i oversettelsen som i originalen. Derfor er det viktig å holde seg til originalen i så stor grad som mulig slik at betydningen ikke forsvinner. * Når personer som ikke var av arabisk opprinnelse ble muslimer på Profetens tid, gjorde de bønnene sine og leste Koranen på arabisk. Det beste eksempelet er kanskje Salman al-Farisi som var persisk. Når islam, noen år etter Muhammeds død, ble spredt til folk langt utover det arabiske språkområdet lørte disse seg også å be og lese Koranen på arabisk. Dette eksempelet forteller oss blant annet at de første muslimenes praksis var å lære seg det på arabisk selv om vi har et annet morsmål. Som oppsummering kan vi si at når man ikke kan arabisk, kan man lese på et annet språk. Men man bør gjøre sitt beste for å lære seg å lese i det minste et par korte suraer fra Koranen og resten av ordene som skal til for å kunne gjøre salah (den rituelle bønnen). Personlige bønner (du'a), kan man be på sitt eget språk. Og Allah vet best. Vennlig hilsen Vibeke

  • Basim I.
  • 20.04.2005