Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Dua etter salah

Spørsmål

Salam. Er det noe spesiell dua (bønn) man bør gjøre etter salah?

Svar

Walaikum us salam Etter å ha gjort salah er det sunnah å bli sittende på plassen og si istighfar (be om tilgivelse) tre ganger så "Subhana Allah" 33 ganger, "Alhamdulillah" 33 ganger og 33 ganger "Allahu akbar". Så sier man "La ilaha Illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Lahu lmulku walhu alhamdu wa yuhiyu wa yummitu wahuwa 'ala kulli shayin qadeer" en gang. Etter på kan man gjøre dua (be) både for seg og for alle andre, særlig dem som blir undertykt og urettferdigbehandlet av israel og usa (og liknende). Måtte Allah sw aksepterer våre bønner. Amin. Wassalam. Basim

  • Basim Ghozlan
  • 22.10.2003