Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Forskjellige retninger

Spørsmål

Assalamo Aleikom. Takk for en kjempe fin og nyttig side. Jeg er en gutt på 17 år, og har et spørsmål. Hva er egentlig Salafi-muslimer? I boka "Med egne ord" av Mulla Krekar nevner han at i Irakisk-Kurdistan er det muslimer som er Salafi. Jeg lurer også på hva Ibadi-muslimer er? I en fakta bok sto det at majoriteten i Oman er Ibadimuslimer. Til slutt lurer jeg på Sufisme er? Takk på forhånd og Jazakallah.

Svar

Assalaamu aleikum, ”Salaf” betyr ”forgjengere, forfedre” m.m. Muslimer som blir kalt salafi-muslimer ønsker å følge eksemplene til ”al-salaf al-salih” – de verdige, rettvise forgjengerne – det vil si Muhammed (fvmh), sahaba og de nærmeste etterfølgende generasjonene. Dessuten er det veldig viktig for dem å følge Koranen og Muhammeds sunna rent, uten nye tillegg i islam (bid’a). Derfor ble de kalt ”Salafi-muslimer” av andre. De respekterer alle grunnleggerne av de fire lovskolene, men følger ikke kun én enkelt av dem fordi alle mennesker kan gjøre feil, og selv disse store imamene kan ha gjort enkelte feil i sine slutninger. Man forsøker å følge dem der de har rett, og ikke der de har tatt feil, ved å henvise til de sikreste kildene. De mest kjente lære som har benyttet seg av denne framgangsmåten er Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim, Ibn Kahtir og Muhammed ibn 'abd al-Wahhab. Ibadi-muslimer er en retning som er oppkalt etter Abdallah ibn Ibad al-Tamimi fordi den ble kjent under ham. Han døde under khalifen ’Abd al-Malik ibn Marwans regime. Men tenkemåten var kjent før ham, og har mye til felles med Khawarij. Under konflikten mellom 'Ali (ra) og Mu'awiya (ra)ble det gjort et forsøk på å komme fram til en fredsavtale. En av gruppene som deltok ville ikke akseptere dette, og kalte det for kufr. Denne gruppen ble senere delt i flere, hvorav noen mener at 'Ali (ra) og Mu'awiya (ra) er vantro (kafir). Ibadi-retningen er den av disse gruppene som er nærmest ahl-us Sunna wal Jamaa. Noen av de viktigste trosspørsmålene ('aqida) som karakteriserer Ibadiya er: De tolker Allahs egenskaper metaforisk, de mener at Allahs ord i Koranen er skapt (makhloq), de benekter at folkene i jenna vil få se Allah (swt) i det neste livet, og de mener at en som begår en større synd (kabira), som for eksempel å stjele eller begå zina, er en kafir (vantro). De to første punktene korresponderer med Ash'ari 'aqida og de to siste med Khawarij. Det er riktig nok mange ibadi-muslimer i Oman. Sufisme er en blanding av islam, buddhistisk og kristen tenking, som har sine første røtter i Iran og India. Til nå finnes ingen eksakt definisjon på hvordan navnet "sufi" oppstod men ett forslag er henvisningen til de grove ullklærene (arabisk: souf) som ble brukt av denne retningens tidlige tilhengere. Sufismen er også delt inn i mange grupper og ordener. Hver orden (tariqa) har en sheikh og hver sheikh har mange elever (murid). En murid må adlyde sin sheikh uansett hva han sier, selv om det er tydelig imot Koranen og sunna. Dette forsvares med ideen om at sheikhen har direkte kontakt med Allah gjennom drømmer, og kan således motta dirkete ordrer uten å måtte følge Koranen eller sunna. I tillegg har sufismen sin særegne tolkning av disse kildene. Sufister vektlegger ofte asketisme (avstand og avholdenhet fra verdslige gleder). En sunn asketisme er tilstede i islam uten at dette skal overdrives. Jfr. hadithen som sier at man skal leve i verden som en fremmed, eller veifarende. Fra buddhismen har sufismen importert bl.a. ideen om at "alt er ett". De mest hengivne sufistene tror på et prinsipp som kalles wahdat ul wujood, enhet i eksistens. Det vil si at det ikke er noen forskjell på Skaperen og skapelsen, at Allah (swt) har skapt seg selv i skapelsen. Dette er ikke forenelig med islam. Men det finnes også muslimer og andre som anser seg selv for å være sufister uten at de tror på denne ideen. Dette var kun en kort oversikt. Hvis du ønsker videre informasjon om emnet vil jeg anbefale deg å oppsøke litteraturen på egenhånd :-) Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 15.12.2004