Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kvinner og moskeer

Spørsmål

salam Mashallah for en side! Jeg lurte på om det er best for en kvinne å be i en moske eller hjemme? Takk på forhånd : )

Svar

Assalaamu aleikum, Den generelle regelen er at alle religiøse bestemmelser gjelder kvinner og menn på likt grunnlag. Dette på grunn av koranverset som ble åpenbart etter at Asma’ (RA) hadde spurt Muhammed (fvmh) hvorfor Koranen tilsynelatende kun henvendte seg til menn, og fikk til svar: 33:35 - ”Menn og kvinner som har underkastet seg Allah, menn og kvinner som tror, menn og kvinner som viser fromhet, menn og kvinner som er sannferdige, menn og kvinner som er standhaftige, menn og kvinner som er ydmyke, menn og kvinner som gir almisser, menn og kvinner som holder fasten, menn og kvinner som som holder sitt kjønnsliv i tømme, menn og kvinner som som stadig kommer Gud i hu, for dem har Gud rede tilgivelse og en herlig lønn." Og hadithen som sier: ”Kvinner er menns likeverdige motstykke” (Nedtegnet av Ahmad) –Unntatt i spesielle saker der vi finner bevis på en spesifikk bestemmelse som gjelder kun for kvinner eller kun for menn. Ett av tilfellene der det nevnes spesifikke regler for kvinner er når det gjelder salah: Det er foretrukket at kvinner gjør salah i fellesskap. Når det bare er kvinner som ber sammen skal en av dem lede bønnen. Profeten Muhammed (fvmh) sa til Umm Waraqa at hun skulle lede kvinnene i huset hennes i bønn. Kvinnen som leder salah skal lese høyt fra Koranen så lenge ingen ikke-mahram kan høre henne. Å gjøre salah i fellesskap i moskeen er ikke obligatorisk for kvinner slik det er for menn, men det er tillatt for dem å gå dit. Det finnes hadith som sier at det er bedre for kvinner å be hjemme, men også denne hadithen spiller inn på den endelige avgjørelsen i saken: Profeten Muhammed (fvmh) sa: ”Ikke hindre Allahs tjenerinner i å komme til Allahs moskeer”. (Nedtegnet av Bukhari). For å oppsummere: Det er bedre å gjøre salah hjemme, og da helst i fellesskap, men det er også tillatt å gå i moskeen. Hvis du for eksempel er ute, og ikke rekker hjem før tiden for salah er gått -må- du finne et sted å gjøre salah, for eksempel i en moske. Det er viktigere å holde tiden enn å kun be hjemme. Tiden er obligatorisk, mens det å be hjemme er en anbefaling. Og Allah vet best. Håper dette kunne hjelpe deg, Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 08.12.2004