Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kvinner og utdanning

Spørsmål

Hei! Skal begynde med en semesteroppg. om kvinner i islam. Har bestemt meg for å skrive om kvinner og utdanning. Lurer på om du kan hjelpe meg med å si litt om hva islam mener om dette. Oppfordrer dere til utdanning, eller er meningen at kvinnene skal vere hjemme? Er det slik at flere og flere muslimske kvinner tar utdanning? Kan du si noe om likestilling ang. utdanning? Blir menn og kvinner mer likestilte når de begge har mulighet for å velge utdanning og yrke? Håper at dette ikke var for innviklet å lese å svare på.. Vennlig hilsen Ida Mari.

Svar

Hei på deg og takk for mailen. Islam oppfordrer alle, menn som kvinner til å ta utdanning. Det er ingen tvil i dette. Profeten har selv sagt at det er plikt for en hver muslim, mann som kvinne å søke kunnskap. Diskusjonen bør derfor begrense seg til hva slags utdanning oppfordrer islam hver av kjønnene til å ta. Så vidt jeg vet kunne kvinner i profetens tid delta i det meste (hvis ikke alt) av livets områder. De kunne til og med delta i krigen, både i førstehjelpsarbeid og i selve krigshandlinger når det trengtes. Allikevel er jeg personlig skeptisk til å bruke makt for å "tvinge" gjennom en tenkt likestilling. Når jenter i Norge velger å ikke ta informatikk er dette ingen katastrofe. Vi må ikke dramatisere dette og sette tiltak for å overtale dem. Det samme når gutter unngår døvetolkretningen. Jeg tror at likestilling handler mer om frihet til å velge og ikke om hvilket valg man tar. Å være hjemmet er et valg som mange kvinner, muslimer som ikke-muslimer, ville valgt hadde de bare hatt sjanse til det. Men de aller fleste er jo tvunget til å gå ut og jobbe. En intekt i et hjem er ikke nok. Mvh. Basim

  • Basim Ghozlan
  • 09.10.2003