Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Dua’ al-qunot

Spørsmål

Salam Kan noen hjelpe meg å finne frem til denne du"a som jeg vil lare meg? Jazak Allah khair

Svar

Assalaamu aleikum, Du’a al-Qunot er, i følge rettslærdes definisjoner, navnet på en du’a (bønn) man ber mens man står oppreist I løpet av salah. I salat-al-Witr er den i mange hadith foreskrevet etter ruko’, men det finnes også enkelte opptegnelser som beskriver den før ruko’. Derfor slutter de fleste lærde at det er anbefalt å gjøre du’a al-Qunot mens man står oppreist etter ruko’ og har sagt ”rabbana wa lakal hamd”, men det er også tillatt å gjøre det mens man står oppreist før ruko’ når du er ferdig å lese fra Koranen. Da sier du ”Allahu Akbar” etter du’a og fortsetter som vanlig. Hvis muslimer opplever en katastrofe skal man si du’a al-Qunot i siste raka’a i hver av de fem daglige obligatoriske bønnene, helt til Allah letter situasjonen for oss. Qunot i witr har blitt overlevert med et par forskjellige ordlyder. En av dem er: “Allaahumma ihdini feeman hadayta wa ‘aafini feeman ‘aafayta wa tawallani feeman tawallayta wa baarik li feema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta , fa innaka taqdi wa la yuqda ‘alayk, wa innahu laa yadhillu man waalayta wa laa ya’izzu man ‘aadayta, tabaarakta Rabbana wa ta’aalayta la munji minka illa ilayk”. (Nedtegnet av Abu Dawood nr. 1213, al-Nasa’i nr.1725 og klassifisert som sahih av al-Albani i hans al ’Irwa’). Omtrentlig oversettelse til norsk: Å Allah, rettled meg blant dem Du har rettledet, tilgi meg blant dem Du har tilgitt, gjør meg til venns med dem Du har gitt ditt vennskap, velsign meg med det Du har skjenket, vern meg fra det onde Du har forordnet, for sannelig, Du forordner alt og ingen kan påvirke Deg. Den som Du gir ditt vennskap kan ikke ydmykes, ei heller kan Den som er din fiende beæres. Velsignet er Du vår Herre, og Opphøyet. Intet trygt ly finnes annet enn hos Deg. - Når en ber qunot i katastrofetider bør man gjøre sin du’a slik det passer situasjonen. Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 14.12.2004