Torsdag, 07.12.2023 - 23. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kan kirker bli omgjort til moskeer?

Spørsmål

Kan kirker bli omgjort til moskeer? Takk

Svar

Hei og takk for mailen. Det er ingen prinsipielle ting i islam som sier at kirker IKKE kan brukes eller omvendes til moskeer. Gjennom historien har det skjed at enkelte kirker ble omgjort til moskeer etter en eller annen avtale. Eks. på disse er den store moskeen i Damaskus som heter Umayadenes moske. Opprinnelig var den en kirke. kalifen tilbød de kristne å bygge tre andre kirker mot å gi fra seg denne. Nå har den vært en av de store moskeer i hele verden i over tusen år. Noe liknende har skjedd i i Standbul med Aya Sofia-mosken. Umar Ibn Alkhattab, den andre kalifen, nektet å be i Dommekirken i Jarusalem selv om han fikk tilbud fra presten. Han begrunnet dette med at han var redd at muslimer senere kanskje ville erobre kirken og omvende den til en moske fordi Umar ba der. Dette fikk han til å be ute. Vi ser her at han ikke hadde noe prinsipielt mot å be i kirken, annet enn å beskytte den. Jeg vil allikevel si at jeg er skeptisk til å takke ja til et evt. slikt tilbud. Årsaken er at kirker, moskeer og andre religiøse steder er som regel bundet til sterke følelser og har sterke bånd til folk flest. Å omvende en kirke til en moske kan medføre provokasjon av dem som har en eller annen relasjon til denne kirken. Håper at dette var til hjelp. Mvh. Basim Ghzoan

  • Basim Ghozlan
  • 08.07.2004