Søndag, 03.12.2023 - 19. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Salah

Spørsmål

Salam! Jeg har en spm når det gjelder salah. Det er at når man ber må man lese forskjellige surah for hver gang før man skal ned i ruku? Jeg har hørt at det er valgfritt og bra men jeg har også hørt at man MÅ ellers blir bønnen ikke godtatt. Håper dere kan svare fortest mulig. Jeg vil unngå å be feil. Tusen takk på forhånd.

Svar

Assalaamu aleikum, Måtte Allah belønne deg for ditt ønske om å gjøre salah på beste måte. Det er ikke strengt tatt nødvendig å lese forskjellige suraer for hver raka'a. Hva med f.eks. en person som bare kan én sura? Men som du har hørt er det absolutt å anbefale å lese forskjellige suraer. Du får øvet deg på å kunne flere utenat, og det beste er å lære så mye som mulig av Koranen (med forståelse for teksten naturligvis). Den har så uendelig mye å lære oss. Vi må alle prøve å forbedre oss selv og lære mer til enhver tid, og vi lærer ikke mye av å gjenta den samme suraen om og om igjen :-) Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 07.06.2004