Torsdag, 07.12.2023 - 23. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Motsetninger i Koranen?

Spørsmål

Koranen påstår at den er fri for feil og motsetninger, og at den er skrevet på fullkomment arabisk fordi arabisk er Allahs eller himmelens språk. Tror muslimer at Allah snakker arabisk og ikke forstår andre språk? At Koranen er skrevet på fullkomment arabisk er heller ikke riktig. Det finnes persiske,hebraiske,greske,gammelegyptiske mm ord i Koranen. Motsetninger finnes også:For eksempel sura 22:46 "En dag for Allah er som 1000 år".I sura 70:4 får vi høre at det er 50000 år. Andre motsetninger er at mennesket er skapt av vann(25:56).mennesket er skapt av leire(23:12).Koranen blir heller ikke enig med seg selv i om det tok seks eller åtte dager å skape verden.Sura 7:52,10:3,57:4 sammenlignet med sura 41:8-11. Koranen sier også at en skal drepe(straffe?) dem som faller fra Islam, men den sier også at det ikke er noen tvang i religionen. Ikke noe argument for at en må lese på arabisk.Det kan oversettes som alle andre språk.

Svar

Her er det mye tull og tøys i selve spørsmålet :-) Om Koranen har motsetninger er det vel bare fantasien din som presenterer det slik :-) Les min artikkel om dette her: . Les gjerne hele artikkelen men spesielt klage nr. 5 eller 9. At Koranen inneholder andre ord enn arabisk gjør vel ingenting. Alle språk har tatt fra hverandre. Når et ord er blitt et rent arabisk ord og om det opprinnelig er persisk eller hibraisk er det vel ikke galt å si at Koranen er på arabsik selv om slike ord er brukt i den? Det står IKKE i koranen er man skal drepe dem som faller fra islam. Hvor fant du dette? Håpløs utfordring! Muslimer tor at Allah sw kan alt og forstår alle språk. Men det må jo være et språk der Allah sw formidler budskapet med når Han snakket til mennesker.

  • Basim Ghozlan
  • 29.09.2003