Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islams syn på Jesus

Spørsmål

Hei jeg lurer på hva koranen sier om Jesus og hvilken rolle han har spilt i den islamske religion, i forhold til den kristne.

Svar

Hei! Jeg vil anbefale deg å lese selv i Koranen hva den sier om Jesus (fred være med ham). Du kan lese her: http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action=Koranen&nTopPage=2&nPage=60 Jesu fødsel er omtalt i sura 19: Mariyam (Maria). Ellers kan du søke på "Jesus". Da vil du få en del treff. Men pass på å lese et godt stykke av teksten både før og etter verset der Jesus er nevnt slik at du får sammenheng i det hele. Jesus er i islam høyt ansett og respektert som en av profetene Allah sendte for å rettlede menneskene. Forskjellen ligger i at vi tror ikke at Jesus er Guds sønn eller at han er guddommelig. I islam er det ikke nødvendig å tro på noe annet enn Allah (Gud) for å oppnå frelse, og når vi ber henvender vi oss direkte til Allah, ikke til noen andre. Budskapet Jesus formidlet til jødene beredte veien for Allahs endelige budskap til hele menneskeheten, som Hans sendebud Muhammed (fvmh) forkynte. Håper dette var til hjelp. Vennlig hilsen Vibeke

  • Basim I.
  • 16.03.2004