Onsdag, 29.03.2023 - 07. Ramadan 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva sier islam om Zarathustra?

Spørsmål

Hva sier deres gud og profet om Zoroastrianismen og Ahura mazda den sanne gud, Gathaene våre ble skrevet 2500 år før islam ble oppfunnet.og vi la grunnlaget for civilisasjon i det gamle testamentet som kristne og jøder som dere elsker å hate,tror på står vår tro og vår store konge Cyrus omtalt som "Guds salvede konge"og de tre vise menn som hilste på jesus var sent av Ormazd ledet av en stjerne.

Svar

Islam sier at Gud har, gjennom historie, sendt mange profeter. Alle kalte til den samme troen nemlig å tro på den ene Gud, Allah. Av disse mange profter er det nevnt i Koranen 25 av dem med navn. Som muslim, må man tro på dem alle. For å teste om Zarathustra var profet eller ikke må man se på hans lære. Sier han noe annet enn det profeten Muhammad sier om Gud er han, i følge islam, ingen sann profet. Uansett, etter at islam kom måtte alle mennesker følge ham. Det spiller derfor liten rolle om hva Zarathustra var dersom det er profeten Muhammad som er den siste profet.

  • Basim Ghozlan
  • 22.09.2003